Cuộn kháng tụ bù Mikro dùng để lọc sóng hài giúp bảo vệ tụ bù, tăng tuổi thọ của tụ

Nhà sản xuất:
Mikro Malaysia
Results 1 - 19 of 19

Mikro

mx07-400/8.9-440/010 Đánh giá: 4/5

MX07-400/8.9-440/010

Mikro MX07-400/8.9-440/010 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 440V 10Kvar

Giá có VAT: 2,706,000 VND
Giá: 2,460,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/13.3-440/015 Đánh giá: 4/5

MX07-400/13.3-440/015

Mikro MX07-400/13.3-440/015 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 440V 15Kvar

Giá có VAT: 3,201,000 VND
Giá: 2,910,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/17.8-440/020 Đánh giá: 5/5

MX07-400/17.8-440/020

Mikro MX07-400/17.8-440/020 : Cuộn kháng tụ bù 20Kvar, 440V, 7%

Giá có VAT: 3,448,500 VND
Giá: 3,135,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/22.2-440/025 Đánh giá: 3/5

MX07-400/22.2-440/025

Mikro MX07-400/22.2-440/025 : Cuộn kháng tụ bù 25Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 3,778,500 VND
Giá: 3,435,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/26.7-440/030 Đánh giá: 4/5

MX07-400/26.7-440/030

Mikro MX07-400/26.7-440/030 : Cuộn kháng tụ bù 30Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 4,273,500 VND
Giá: 3,885,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/35.6-440/040 Đánh giá: 4/5

MX07-400/35.6-440/040

MX07-400/35.6-440/040 : Cuộn kháng Mikro dùng cho tụ bù 40Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 5,346,000 VND
Giá: 4,860,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/44.4-440/050 Đánh giá: 4/5

MX07-400/44.4-440/050

MX07-400/44.4-440/050 : Cuộn kháng Mikro cho tụ bù 50Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 6,583,500 VND
Giá: 5,985,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/53.3-440/060 Đánh giá: 4/5

MX07-400/53.3-440/060

Mikro MX07-400/53.3-440/060 : Cuộn kháng tụ bù 60Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 7,738,500 VND
Giá: 7,035,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/66.7-440/075 Đánh giá: 4/5

MX07-400/66.7-440/075

MX07-400/66.7-440/075 : Cuộn kháng Mikro cho tụ bù 75Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 9,306,000 VND
Giá: 8,460,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/71.1-440/080 Đánh giá: 4/5

MX07-400/71.1-440/080

MX07-400/71.1-440/080 : Cuộn kháng Mikro cho tụ bù 80Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 9,801,000 VND
Giá: 8,910,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/88.9-440/100 Đánh giá: 4/5

MX07-400/88.9-440/100

MX07-400/88.9-440/100 : Cuộn kháng Mikro cho tụ bù 100Kvar, 440V, lọc 7%

Giá có VAT: 11,533,500 VND
Giá: 10,485,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/8.9-440/010 Đánh giá: 4/5

MX07-210/8.8-230/010

Mikro MX07-210/8.8-230/010 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 10Kvar

Giá có VAT: 2,710,400 VND
Giá: 2,464,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/13.3-440/015 Đánh giá: 4/5

MX07-210/13.2-230/015

Mikro MX07-210/13.2-230/015 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 15Kvar

Giá có VAT: 3,414,400 VND
Giá: 3,104,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/17.8-440/020 Đánh giá: 4/5

MX07-210/17.6-230/020

Mikro MX07-210/17.6-230/020 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 10Kvar

Giá có VAT: 3,678,400 VND
Giá: 3,344,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/22.2-440/025 Đánh giá: 4/5

MX07-210/22.0-230/025

Mikro MX07-210/22.0-230/025 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 10Kvar

Giá có VAT: 4,030,400 VND
Giá: 3,664,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/26.7-440/030 Đánh giá: 4/5

MX07-210/26.4-230/030

Mikro MX07-210/26.4-230/030 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 30Kvar

Giá có VAT: 4,558,400 VND
Giá: 4,144,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/35.6-440/040 Đánh giá: 4/5

MX07-210/35.2-230/040

Mikro MX07-210/35.2-230/040 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 40Kvar

Giá có VAT: 5,702,400 VND
Giá: 5,184,000 VND

Thông tin sản phẩm

mx07-400/44.4-440/050 Đánh giá: 4/5

MX07-210/44.0-230/050

Mikro MX07-210/44.0-230/050 : Cuộn kháng lọc sóng hài 7% cho tụ bù 230V 10Kvar

Giá có VAT: 7,022,400 VND
Giá: 6,384,000 VND

Thông tin sản phẩm

6kv-reactor Đánh giá: 4/5

Cuộn kháng tụ bù trung thế

Cuộn kháng dùng cho tụ bù trung thế 3,6kV, 6,6kV, 7,2kV.

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com