Cuộn kháng tụ bù trung thế

Cuộn kháng dùng cho tụ bù trung thế 3,6kV, 6,6kV, 7,2kV.
Đánh giá: 4/5
Giá: 100 VND
Nhà sản xuất: Mikro Malaysia

Nhận xét

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
Thiết bị này sử dụng được
Kỹ sư điện
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com