Thiết bị điện CS

Chưa thiết đặt hình ảnh

Thiết bị điện C&S chủ yếu gồm máy cắt không khí ACB, MCCB, MCB, RCCB, RCBO, Contactor, role nhiệt, biến tần.

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com