Thiết bị điện CS

C&S-Wintrip-CSMBS1C6X Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 1P 6kA

MCb Wintrip 2, 1P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D10K - Contactor tụ bù 10Kvar

Contactor tụ bù 10kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 532,400 VND
Giá: 484,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D16K - Contactor tụ bù 16Kvar

Contactor tụ bù 16kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 657,800 VND
Giá: 598,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D20K - Contactor tụ bù 20Kvar

Contactor tụ bù 20kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 794,200 VND
Giá: 722,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D25K - Contactor tụ bù 25Kvar

Contactor tụ bù 25kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 915,200 VND
Giá: 832,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D33K - Contactor tụ bù 33Kvar

Contactor tụ bù 33kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 1,210,000 VND
Giá: 1,100,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D40K - Contactor tụ bù 40Kvar

Contactor tụ bù 40kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 1,375,000 VND
Giá: 1,250,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D50K - Contactor tụ bù 50Kvar

Contactor tụ bù 50kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 1,569,700 VND
Giá: 1,427,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D60K - Contactor tụ bù 60Kvar

Contactor tụ bù 60kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 2,178,000 VND
Giá: 1,980,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D75K - Contactor tụ bù 75Kvar

Contactor tụ bù 75kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 2,710,400 VND
Giá: 2,464,000 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 2p 6ka Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 2P, 6kA

MCb Wintrip 2, 2P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 127,600 VND
Giá: 116,000 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 2p 6k3 Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 3P, 6kA

MCb Wintrip 2, 1P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 199,100 VND
Giá: 181,000 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 4p 6ka Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 4P 6kA

MCb Wintrip 2, 4P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 322,300 VND
Giá: 293,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor c&s 9A Đánh giá: 4/5

TC1D0910: Contactor 9A, 1NO

TC1D0910: Contactor 9A, 1NO, 3 tiếp điểm động lực NO

Giá có VAT: 194,700 VND
Giá: 177,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor c&s 12A Đánh giá: 4/5

TC1D1210: Contactor 12A, 1NO

TC1D1210: Contactor 12A, 1NO, 3 tiếp điểm động lực NO

Giá có VAT: 203,500 VND
Giá: 185,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor c&s 18A Đánh giá: 4/5

TC1D1810: Contactor 18A, 1NO

TC1D1810: Contactor 18A, 1NO, 3 tiếp điểm động lực NO

Giá có VAT: 317,900 VND
Giá: 289,000 VND

Thông tin sản phẩm

MCCB C&S CS2A3 Đánh giá: 4/5

CS2A3 : MCCB 20~60A

CS2A3: MCCB C&S Ấn độ, In 20, 30, 40, 50, 60A. Icu 14kA @380V

Giá có VAT: 499,400 VND
Giá: 454,000 VND

Thông tin sản phẩm

MCCB C&S CS2A3 Đánh giá: 4/5

CS2A3 : MCCB 75, 100A

CS2A3: MCCB C&S Ấn độ, In 75, 100A. Icu 14kA @380V

Giá có VAT: 524,700 VND
Giá: 477,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor c&s 25A Đánh giá: 4/5

TC1D2510: Contactor 25A, 1NO

TC1D2510: Contactor 25A, 1NO, 3 tiếp điểm động lực NO

Giá có VAT: 466,400 VND
Giá: 424,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor c&s 32A Đánh giá: 4/5

TC1D3210: Contactor 32A, 1NO

TC1D3210: Contactor 32A, 1NO, 3 tiếp điểm động lực NO

Giá có VAT: 558,800 VND
Giá: 508,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com