Role bảo vệ Mikro (protection relay):

Gồm các relay MX100, MX200A, MK201A, MK204A, MK301A, DIN300, MK231A, MK232A, MK1000A... 

Nhà sản xuất:
Mikro Malaysia
Results 1 - 20 of 27
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Mikro

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro DIN300

Mikro-DIN300 : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 đoạn. Loại gắn trên Din Rail

Giá có VAT: 1,232,000 VND
Giá: 1,120,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK301A

Mikro-MK301A : Relay bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ, hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Giá có VAT: 1,232,000 VND
Giá: 1,120,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK302A

Mikro-MK302A : Relay bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ, hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Giá có VAT: 1,654,400 VND
Giá: 1,504,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK300A

Mikro-MK300A : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 1,584,000 VND
Giá: 1,440,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro-MK330A

Mikro-MK330A : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 3,168,000 VND
Giá: 2,880,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro-DIN310

Mikro-DIN310 : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 đoạn. Loại gắn trên Din Rail

Giá có VAT: 1,724,800 VND
Giá: 1,568,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro-DIN330

Mikro-DIN330 : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 đoạn. Loại gắn trên Din Rail

Giá có VAT: 3,273,600 VND
Giá: 2,976,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK201A

Mikro-MK201A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Giá có VAT: 1,323,500 VND
Giá: 1,203,200 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK202A

Mikro-MK202A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Giá có VAT: 1,830,400 VND
Giá: 1,664,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK231A

Mikro-MK231A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 2,675,200 VND
Giá: 2,432,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK232A

Mikro-MK232A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 3,203,200 VND
Giá: 2,912,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK204A

Mikro-MK204A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Giá có VAT: 1,865,600 VND
Giá: 1,696,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK203A

Mikro-MK203A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Giá có VAT: 2,147,200 VND
Giá: 1,952,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK234A

Mikro-MK234A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 3,308,800 VND
Giá: 3,008,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK233A

Mikro-MK233A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 3,484,800 VND
Giá: 3,168,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK1000A

Mikro-MK1000A : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất, hiển thị số bằng LED 7 đoạn

Giá có VAT: 6,230,400 VND
Giá: 5,664,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK2200

Mikro-MK2200 : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất. Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU

Giá có VAT: 12,812,800 VND
Giá: 11,648,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MK2200L

Mikro-MK2200L : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất. Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU hoặc RS232

Giá có VAT: 13,200,000 VND
Giá: 12,000,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro RPR 415

Mikro-RPR 415: bảo vệ máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor

Giá có VAT: 4,012,800 VND
Giá: 3,648,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro MPR500

Mikro-MPR 500: relay số đa chức năng bảo về motor

Giá có VAT: 6,476,800 VND
Giá: 5,888,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com