Role nhiệt Schneider (Thermal overload relay) : LR2K, LR9F, LRD, LT47, LR97D

Results 1 - 20 of 25
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Schneider

schneider lc1d35 Đánh giá: 4/5

LRD35 : Role nhiệt Schneider 30-38A

LRD35 : Role nhiệt Schneider 30-38A, dùng với contactor LC1D32, LC1D38

Giá có VAT: 540,100 VND
Giá: 491,000 VND

Thông tin sản phẩm

role nhiệt lrd32 Đánh giá: 4/5

LRD32 : Role nhiệt Schneider 23-32A

LRD32 : Role nhiệt Schneider 23-32A, dùng với contactor LC1D25, LC1D32

Giá có VAT: 534,600 VND
Giá: 486,000 VND

Thông tin sản phẩm

role nhiệt lrd22 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD22 : Role nhiệt 16-24A

Schneider LRD22 : Role nhiệt 16-24A, dùng với contactor LC1D25, LC1D32, LC1D38

Giá có VAT: 412,500 VND
Giá: 375,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider ldr21 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD21 : Role nhiệt 12-18A, dùng với contactor LC1D18 - LC1D38

Schneider LRD21 : Role nhiệt 12-18A, dùng với contactor LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38

Giá có VAT: 392,700 VND
Giá: 357,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd16 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD16 : Role nhiệt 9-13A, dùng với contactor LC1D12-LC1D38

Schneider LRD16 : Role nhiệt 9-13A, dùng với contactor LC1D16-LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd14 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD14 : Role nhiệt 7-10A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD14 : Role nhiệt 7-10A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd12 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD12 : Role nhiệt 5.5-8.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD12 : Role nhiệt 5.5-8.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

lrd225 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD10 : Role nhiệt 4.0-6.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD10 : Role nhiệt 4.0-6.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd08 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD08 : Role nhiệt 2.5-4.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD08 : Role nhiệt 2.5-4.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd07 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD07 : Role nhiệt 1.6-2.5A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD12 : Role nhiệt 1.6-2.5A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd06 Đánh giá: 4/5

Schneider LRD06 : Role nhiệt 1.0-1.7A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD06 : Role nhiệt 1.0-1.7A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd05 Đánh giá: 4/5

LRD05 : Role nhiệt 0.63-1.0A, dùng với LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD05 : Role nhiệt 0.63-1.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Giá có VAT: 358,600 VND
Giá: 326,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f7381 Đánh giá: 4/5

Schneider LR9F7381 : Role nhiệt 380-630A

Schneider LR9F7381 : Role nhiệt 380-630A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F400 - LC1F780

Giá có VAT: 12,846,900 VND
Giá: 11,679,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f7379 Đánh giá: 4/5

Schneider LR9F7379 : Role nhiệt 300-500A

Schneider LR9F7379 : Role nhiệt 300-500A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F225 - LC1F500

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f7375 Đánh giá: 4/5

LR9F7375: Role nhiệt Schneider 200-330A

LR9F7375: Role nhiệt Schneider 200-330A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F225 - LC1F500

Giá có VAT: 10,514,900 VND
Giá: 9,559,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f5371 Đánh giá: 4/5

LR9F5371 : Role nhiệt Schneider 132-220A

LR9F5371 : Role nhiệt Schneider 132-220A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F225, LC1F265

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f5369 Đánh giá: 4/5

LR9F5369 : Role nhiệt Schneider 90-150A

LR9F5369 : Role nhiệt Schneider 90-150A

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f5367 Đánh giá: 4/5

LR9F5367 : Role nhiệt Schneider 60-100A

LR9F5367 : Role nhiệt Schneider 60-100A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F115 - LC1F185

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lr9f5363 Đánh giá: 4/5

LR9F5363 : Role nhiệt Schneider 48-80A

LR9F5363 : Role nhiệt Schneider 48-80A, lắp rời hoặc trực tiếp với contactor LC1F115 - LC1F185

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd4369 Đánh giá: 4/5

LRD4369 : Role nhiệt Schneider 110-140A

LRD4369 : Role nhiệt Schneider 110-140A, dùng với contactor LC1D150

Giá có VAT: 3,374,800 VND
Giá: 3,068,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com