Role nhiệt Schneider (Thermal overload relay) : LR2K, LR9F, LRD, LT47, LR97D

Results 21 - 25 of 25
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 2 of 2

Schneider

schneider lrd4367 Đánh giá: 4/5

LRD4367 : Role nhiệt Schneider 95-120A

LRD4367 : Role nhiệt Schneider 95-120A, dùng với contactor LC1D115, LC1D150

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd4365 Đánh giá: 4/5

LRD4365 : Role nhiệt Schneider 80-104A

LRD4365 : Role nhiệt Schneider 80-104A, dùng với contactor LC1D115, LC1D150

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd3365 Đánh giá: 4/5

LRD3365 : Role nhiệt Schneider 80-104A

LRD3365 : Role nhiệt Schneider 80-104A, dùng với contactor LC1D80, LC1D95

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd3363 Đánh giá: 4/5

LRD3363 : Role nhiệt Schneider 63-80A

LRD3363 : Role nhiệt Schneider 63-80A, dùng với contactor LC1D80, LC1D95

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lrd3361 Đánh giá: 4/5

LRD3361 : Role nhiệt Schneider 55-70A

LRD3361 : Role nhiệt Schneider 55-70A, dùng với contactor LC1D80, LC1D95

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 2 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com