Các loại role trung gian 8 chân tròn, 11 chân tròn, 8 chân dẹp, 14 chân dẹp, relay xung (relay chốt) của Chint, Omron, Yongsung, Hanyoung, Idec, Koino, ABB, Finder

ro le trung gian, relay xung
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com