Relay kiếng bao gồm các loại RJ1S, RJ2S, RM2S, RY4S, RM2S, RU4S, RR2P,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Idec
Results 1 - 20 of 26
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Idec

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RU4S

Idec-RU4S: Relay loại lớn, 4 cực, Imax = 6A, 14 chân dẹp bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 112,200 VND
Giá: 102,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RJ1S

Idec-RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, Imax = 12A, 5 chân dẹp bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 96,800 VND
Giá: 88,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RJ2S

Idec-RJ2S: Relay loại nhỏ, 2 cực, Imax = 8A, 8 chân dẹp bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 100,100 VND
Giá: 91,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RM2S

Idec-RM2S: Relay loại lớn, 2 cực, Imax = 5A, 8 chân dẹp bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RY4S

Idec-RY4S: Relay loại lớn, 4 cực, Imax = 5A, 8 chân dẹp bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RU2S

Idec-RU2S: Relay loại lớn, 2 cực, Imax = 10A, 8 chân dẹp bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 99,000 VND
Giá: 90,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RR2P

Idec-RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, Imax = 10A, 8 chân tròn bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 209,000 VND
Giá: 190,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RR3P

Idec-RR3P: Relay loại lớn, 3 cực, Imax = 10A, 11 chân tròn bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RH2B

Idec-RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, Imax = 10A, 8 chân dẹp lớn bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 117,700 VND
Giá: 107,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Idec-RH4B

Idec-RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, Imax = 10A, 14 chân dẹp lớn bao gồm 2 loại có đèn và không đèn ở nhiều mức điện áp,...

Giá có VAT: 374,000 VND
Giá: 340,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đế Idec-SJ

Idec-SJ: đế dành cho relay RJ1S, RJ2S

Giá có VAT: 48,400 VND
Giá: 44,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đế Idec-SM

Đế Idec-SM: đế dành cho relay RM2S, RU2S, RY4S, RU4S

Giá có VAT: 39,600 VND
Giá: 36,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đế Idec-SR

Đế Idec-SR: đế dành cho relay RR2P, RR3P

Giá có VAT: 45,100 VND
Giá: 41,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đế Idec-SH

Đế Idec-SH: đế dành cho relay RH2B, RH4B

Giá có VAT: 97,900 VND
Giá: 89,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Terminal Idec-BA111T

Terminal Idec-BA111T

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Terminal Idec-BA211T

Terminal Idec-BA211T

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Terminal Idec-BA311T

Terminal Idec-BA311T

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Terminal Idec-BA411S

Terminal Idec-BA411S

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Terminal Idec-BA611S

Terminal Idec-BA611S

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Terminal Idec-BA711S

Terminal Idec-BA711S

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com