Chuyên cung cấp các bộ chuyển nguồn ATS 2, 3, 4 pha với một số dòng tiêu biểu như  OSS11-61-T, OSS-62 TN, OSS-650-PC,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Osemco
Results 1 - 20 of 41
«StartTrang trước123Trang sauEnd» Page 1 of 3

Osemco (Osung)

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS11-61-TN: ATS 3 pha 100A

Osemco OSS-61-TN: Chuyển nguồn ATS 3 cực 100A của Osung, hàn quốc

Giá có VAT: 12,069,800 VND
Giá: 10,972,500 VND

Thông tin sản phẩm

osemco oss-62-tn-3pole Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-62-TN-3pole

Osemco OSS-62-TN: Chuyển nguồn tự động ATS 3 pha 200A Osung, loại 3 vị trí

Giá có VAT: 13,703,300 VND
Giá: 12,457,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS11-604-T

Osemco OSS11-604-T: ATS 2 pha 400A

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-61 TN

Osemco OSS-61 TN: ATS 2 pha 100A

Giá có VAT: 10,345,500 VND
Giá: 9,405,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-62 TN

Osemco OSS-62 TN: ATS 2 pha 200A

Giá có VAT: 11,706,800 VND
Giá: 10,642,500 VND

Thông tin sản phẩm

osemco oss-64-tn-3pole Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-64-TN-3Pole: ATS 3P 400A

Osemco OSS-64-TN: Bộ chuyểnn nguồn tự động ATS Osung 400A, 3 cực, xuất xứ hàn quốc.

Giá có VAT: 22,415,300 VND
Giá: 20,377,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-66-TN-3pole: ATS Osung 3P 600A

Osemco OSS-66-TN-3P: Chuyển nguồn ATS 3 pha 600A, 3 vị trí, hiệu Osung, Hàn quốc

Giá có VAT: 27,315,800 VND
Giá: 24,832,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS11-61-T

Osemco OSS11-61-T: ATS 3 pha 100A

Giá có VAT: 12,069,800 VND
Giá: 10,972,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS11-62-T

Osemco OSS11-62-T: ATS 3 pha 200A

Giá có VAT: 13,703,300 VND
Giá: 12,457,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS11-604-T

Osemco OSS11-604-T: ATS 2 pha 400A

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-61 TN

Osemco OSS-61 TN: ATS 3 pha 100A

Giá có VAT: 12,069,800 VND
Giá: 10,972,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-62 TN

Osemco OSS-62 TN: ATS 3 pha 200A

Giá có VAT: 13,703,300 VND
Giá: 12,457,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-64 TN

Osemco OSS-64 TN: ATS 3 pha 400A

Giá có VAT: 22,415,300 VND
Giá: 20,377,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-66 TN

Osemco OSS-66 TN: ATS 3 pha 600A

Giá có VAT: 27,315,800 VND
Giá: 24,832,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-608-PC ATS 3P 800A

Osemco OSS-608-PC: ATS 3 pha 800A, 2 vị trí ON-ON, xuất xứ Hàn quốc

Giá có VAT: 28,041,800 VND
Giá: 25,492,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-610-PC-3P : ATS 3P 1000A

Osemco OSS-610-PC-3P: ATS Korea 3 pha 1000A, 2 vị trí

Giá có VAT: 38,390,000 VND
Giá: 34,900,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-612-PC

Osemco OSS-612-PC: ATS 3 pha 1200A

Giá có VAT: 31,671,800 VND
Giá: 28,792,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-616-PC

Osemco OSS-616-PC: ATS 3 pha 1600A

Giá có VAT: 44,286,000 VND
Giá: 40,260,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-625-PC

Osemco OSS-625-PC: ATS 3 pha 2500A

Giá có VAT: 98,826,800 VND
Giá: 89,842,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Osemco OSS-620-PC

Osemco OSS-620-PC: ATS 3 pha 2000A

Giá có VAT: 69,242,300 VND
Giá: 62,947,500 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com