Biến dòng kẹp - Biến dòng hở

Biến dòng dạng kẹp có thể mở mạch từ. không cần phải tháo dây khi lắp mới biến dòng. Kích thước lỗ 2x3, 4x6, 5x8, 5x10, 8x12, 8x16cm.
biến dòng kẹpbiến dòng kẹp
Đánh giá: 4/5
Giá có VAT: 550,000 VND
Giá: 500,000 VND
Nhà sản xuất: Thiết bị điện ILEC
Chi tiết

Biến dòng kẹp, biến dòng hở là gì

Biến dòng kẹp còn gọi là biến dòng hở, là loại biến dòng có thể mở mạch từ ra để lắp đặt thuận tiện hơn.

Ưu điểm của biến dòng dạng kẹp là gì

Biến dòng kẹp có ưu điểm là mở được mạch từ. Ưu điểm này phát huy tác dụng mạnh mẽ khi điều kiện thay thế hoặc lăp mới biến dòng vào các hệ thống điện đang hoạt động. Hãy tưởng tượng bạn phải thay thế một biến dòng lắp cho thanh cái chính của tủ MSB 3200A. Nếu thay bằng biến dòng thông thường bạn phải tháo hết hệ thanh cái rất lâu. Nếu dùng biến dòng kẹp, việc thay thế dễ dàng hơn rất nhiều.

Biến dòng kẹp ILEC có gì đặc biệt: Tốc độ

Vì biến dòng dạng hở chỉ phát huy tác dụng tốt khi điều kiện thay thế khó do vậy thường sẽ cần gấp. Hiện nay các loại biến dòng này thường được nhập khầu từ nước ngoài. Hiện nay ILEC sản xuất biến dòng này trong nước do vậy tốc độ đáp ứng nhanh hơn rất nhiều. Trường hợp quá gấp, bạn có thể đặt hàng chỉ trong vài giờ

Quy cách biến dòng kẹp ILEC

Quy cách biến dòng hở ILEC
Mã biến dòng Kích thước cửa sổ Tỉ số biến dòng
JP-23 20x30mm 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A
JP-46 40x60mm 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1500/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A
JP-58 50x80mm 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3200/5A, 4000/5A
JP-510 50x100mm 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3200/5A, 4000/5A, 5000/5A
JP-812 80x120mm 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A
JP-614 60x140mm 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A, 5000/5A, 6000/5A và cao hơn
JP-816 80x160mm 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 3200/5A, 4000/5A, 5000/5A, 6000/5A

Video biến dòng kẹp

Kích thước, hình ảnh biến dòng kẹp

biến dòng kẹp jp-23 kích thước jp-23 kích thước jp-46 biến dòng kẹp jp-58 kích thước biến dòng hở jp-58 biến dòng kẹp jp-510 kích thước jp-510 biến dòng kẹp jp-812 kích thước jp-58 biến dòng kẹp JP-816 kích thước jp-816

Biên bản thí nghiệm / Kiểm định biến dòng kẹp

kiểm định biến dòng kẹp jp-58

Giá biến dòng kẹp ILEC

Biến dòng Tỉ số Công suất Giá
JP-23 100/5A 1VA 495,000
JP-23 150/5A 1VA 495,000
JP-23 200/5A 1.5VA 495,000
JP-23 200/5A 2.5VA 495,000
JP-23 250/5A 2.5VA 525,000
JP-23 300/5A 2.5VA 525,000
JP-23 400/5A 3.75VA 525,000
JP-23 500/5A 3.75VA 593,000
JP-23 600/5A 3.75VA 593,000
JP-23 800/5A 3.75VA 593,000
JP-58 300/5A 3.75VA 645,000
JP-58 400/5A 3.75VA 645,000
JP-58 500/5A 5VA 660,000
JP-58 600/5A 5VA 683,000
JP-58 800/5A 5VA 705,000
JP-58 1000/5A 5VA 743,000
JP-58 1200/5A 5VA 743,000
JP-58 1600/5A 5VA 780,000
JP-58 2000/5A 5VA 803,000
JP-58 2500/5A 5VA 863,000
JP-58 3000/5A 5VA 938,000
JP-58 3200/5A 5VA 975,000
JP-58 4000/5A 5VA 1,050,000
JP-510 500/5A 5VA 758,000
JP-510 600/5A 5VA 773,000
JP-510 800/5A 5VA 795,000
JP-510 1000/5A 7.5VA 810,000
JP-510 1200/5A 7.5VA 810,000
JP-510 1600/5A 10VA 893,000
JP-510 2000/5A 10VA 893,000
JP-510 2500/5A 10VA 968,000
JP-510 3000/5A 10VA 1,050,000
JP-510 3200/5A 10VA 1,088,000
JP-510 4000/5A 10VA 1,200,000
JP-510 5000/5A 10VA 1,350,000
JP-812 1000/5A 7.5VA 885,000
JP-812 1200/5A 7.5VA 885,000
JP-812 1600/5A 10VA 975,000
JP-812 2000/5A 10VA 1,058,000
JP-812 2500/5A 10VA 1,245,000
JP-812 3000/5A 10VA 1,290,000
JP-816 1000/5A 7.5VA 1,748,000
JP-816 1200/5A 7.5VA 1,748,000
JP-816 1600/5A 15VA 1,823,000
JP-816 2000/5A 15VA 1,943,000
JP-816 2500/5A 20VA 1,988,000
JP-816 3000/5A 20VA 2,085,000
JP-816 3200/5A 20VA 2,085,000
JP-816 4000/5A 20VA 2,198,000
JP-816 5000/5A 20VA 2,385,000
JP-816 6000/5A 20VA 2,513,000

Nhận xét

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
Thiết bị này sử dụng được
Kỹ sư điện
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com