Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Selec
Results 1 - 20 of 40
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Selec

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MA12

Selec-MA12: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 243,100 VND
Giá: 221,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MA202

Selec-MA202: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 262,900 VND
Giá: 239,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MA302

Selec-MA302: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 289,300 VND
Giá: 263,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MV15

Selec-MV15: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 267,300 VND
Giá: 243,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MV205

Selec-MV205: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 243,100 VND
Giá: 221,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MV305

Selec-MV305: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 243,100 VND
Giá: 221,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MF16

Selec-MF16: Đồng hồ tủ điện đo tần số, hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 283,800 VND
Giá: 258,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MF216

Selec-MF216: Đồng hồ tủ điện đo tần số, hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 292,600 VND
Giá: 266,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MF316

Selec-MF316: Đồng hồ tủ điện đo tần số, hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 292,600 VND
Giá: 266,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MP14

Selec-MP14: Đồng hồ tủ điện đo hệ số CosPhi, hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 365,200 VND
Giá: 332,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MP214

Selec-MP214: Đồng hồ tủ điện đo hệ số CosPhi, hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 365,200 VND
Giá: 332,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MP314

Selec-MP314: Đồng hồ tủ điện đo hệ số CosPhi, hiển thị bằng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 365,200 VND
Giá: 332,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MA501

Selec-MA501: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD.

Giá có VAT: 372,900 VND
Giá: 339,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MA201

Selec-MA201: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD.

Giá có VAT: 412,500 VND
Giá: 375,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MA2301

Selec-MA2301: Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD với công tắc chuyển mạch.

Giá có VAT: 499,400 VND
Giá: 454,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MV507

Selec-MV507: Đồng hồ đo Volt, hiển thị 3 số dạng LCD.

Giá có VAT: 365,200 VND
Giá: 332,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MV207

Selec-MV207: Đồng hồ đo Volt, hiển thị 3 số dạng LCD.

Giá có VAT: 405,900 VND
Giá: 369,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-MV2307

Selec-MV2307: Đồng hồ đo Volt, hiển thị 3 số dạng LCD với công tắc chuyển mạch.

Giá có VAT: 478,500 VND
Giá: 435,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-EM306

Selec-EM306: Đồng hồ đo năng lượng (Kwh), hiển thị 6 số dạng LED 7 đoạn.

Giá có VAT: 1,053,800 VND
Giá: 958,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-EM306-C

Selec-EM306-C: Đồng hồ đo năng lượng (Kwh), hiển thị 6 số dạng LED 7 đoạn, có cổng truyền thông MODBUS

Giá có VAT: 1,458,600 VND
Giá: 1,326,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com