ATS Socomec

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X125A

ATS Socomec ATyS 3s 3X125A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 9,228,700 VND
Giá: 8,389,700 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X125A

ATS Socomec ATyS 3s 4X125A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 17,589,000 VND
Giá: 15,990,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X160A

ATS Socomec ATyS 3s 3X160A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 17,052,800 VND
Giá: 15,502,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X160A

ATS Socomec ATyS 3s 4X160A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 17,589,000 VND
Giá: 15,990,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X250A

ATS Socomec ATyS 3s 3X250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 21,535,800 VND
Giá: 19,578,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X250A

ATS Socomec ATyS 3s 4X250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 21,664,500 VND
Giá: 19,695,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X400A

ATS Socomec ATyS 3s 3X400A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 28,743,000 VND
Giá: 26,130,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X630A

ATS Socomec ATyS 3s 3X630A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 35,950,200 VND
Giá: 32,682,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X800A

ATS Socomec ATyS 3s 3X800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 50,729,300 VND
Giá: 46,117,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1000A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1000A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 56,027,400 VND
Giá: 50,934,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1250A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 67,481,700 VND
Giá: 61,347,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1600A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1600A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 84,298,500 VND
Giá: 76,635,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1800A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 112,934,300 VND
Giá: 102,667,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X400A

ATS Socomec ATyS 3s 4X400A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 30,287,400 VND
Giá: 27,534,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X630A

ATS Socomec ATyS 3s 4X630A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 36,958,400 VND
Giá: 33,598,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1000A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1000A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 60,617,700 VND
Giá: 55,107,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X800A

ATS Socomec ATyS 3s 4X800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 55,426,800 VND
Giá: 50,388,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1250A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 56,842,500 VND
Giá: 51,675,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1600A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1600A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 85,156,500 VND
Giá: 77,415,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3013: Cầu dao đảo 125A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch: Cầu dao đảo 125A, 3P

Giá có VAT: 7,321,600 VND
Giá: 6,656,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com