ATS Socomec

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X125A

ATS Socomec ATyS 3s 3X125A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 11,707,300 VND
Giá: 10,643,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X125A

ATS Socomec ATyS 3s 4X125A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 11,707,300 VND
Giá: 10,643,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X160A

ATS Socomec ATyS 3s 3X160A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 21,250,900 VND
Giá: 19,319,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X160A

ATS Socomec ATyS 3s 4X160A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 21,310,300 VND
Giá: 19,373,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X250A

ATS Socomec ATyS 3s 3X250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 26,838,900 VND
Giá: 24,399,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X250A

ATS Socomec ATyS 3s 4X250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 26,244,900 VND
Giá: 23,859,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X400A

ATS Socomec ATyS 3s 3X400A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 34,823,800 VND
Giá: 31,658,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X630A

ATS Socomec ATyS 3s 3X630A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 45,629,100 VND
Giá: 41,481,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X800A

ATS Socomec ATyS 3s 3X800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 61,459,200 VND
Giá: 55,872,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1000A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1000A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 67,879,900 VND
Giá: 61,709,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1250A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 81,754,200 VND
Giá: 74,322,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1600A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1600A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 102,133,900 VND
Giá: 92,849,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1800A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 136,823,500 VND
Giá: 124,385,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X400A

ATS Socomec ATyS 3s 4X400A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 36,694,900 VND
Giá: 33,359,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X630A

ATS Socomec ATyS 3s 4X630A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 44,777,700 VND
Giá: 40,707,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1000A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1000A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 73,438,200 VND
Giá: 66,762,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X800A

ATS Socomec ATyS 3s 4X800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 67,151,700 VND
Giá: 61,047,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1250A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 84,456,900 VND
Giá: 76,779,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1600A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1600A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá có VAT: 103,167,900 VND
Giá: 93,789,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3013: Cầu dao đảo 125A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch: Cầu dao đảo 125A, 3P

Giá có VAT: 5,405,400 VND
Giá: 4,914,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com