Biến dòng Emic

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 50/5A

Emic 50/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 389,400 VND
Giá: 354,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 100/5A

Emic 100/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 389,400 VND
Giá: 354,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 150/5A

Emic 150/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 389,400 VND
Giá: 354,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 200/5A

Emic 200/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 389,400 VND
Giá: 354,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 250/5A

Emic 250/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 389,400 VND
Giá: 354,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 300/5A

Emic 300/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 401,500 VND
Giá: 365,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 400/5A

Emic 400/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 401,500 VND
Giá: 365,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 500/5A

Emic 500/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 401,500 VND
Giá: 365,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 600/5A

Emic 600/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 401,500 VND
Giá: 365,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 750/5A

Emic 750/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 515,900 VND
Giá: 469,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 800/5A

Emic 800/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 515,900 VND
Giá: 469,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 1000/5A

Emic 1000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 576,400 VND
Giá: 524,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 1200/5A

Emic 1200/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 576,400 VND
Giá: 524,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 1500/5A

Emic 1500/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 683,100 VND
Giá: 621,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 1600/5A

Emic 1600/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 683,100 VND
Giá: 621,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 2000/5A

Emic 2000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 695,200 VND
Giá: 632,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 2500/5A

Emic 2500/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 829,400 VND
Giá: 754,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 3000/5A

Emic 3000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 909,700 VND
Giá: 827,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 3200/5A

Emic 3200/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 909,700 VND
Giá: 827,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Emic 4000/5A

Emic 4000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá...

Giá có VAT: 1,057,100 VND
Giá: 961,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com